Ghassan Kanafani Cultural Foundation

GKCF is een non-profit organisatie, opgericht op 8 juli 1974 als een Libanese stichting die kindercrèches en jeugdcentra met een capaciteit van 700 kinderen in Palestijnse vluchtelingen kampen en achterstandswijken in Libanon exploiteert.
Dagelijkse activiteiten zijn onder andere spel, kunst, muziek, zang, dans en verhalen vertellen, poppenspel, drama om de kinderen emotioneel en intellectueel verder te ontwikkelen.

Herdenking 50 jaar Ghassan Kanafani
Op 8 juli 2022 heeft de 50e herdenkingsbijeenkomst voor Ghassan en Lamis, “Een bloem voor een martelaar” plaatsgevonden op de begraafplaats voor de martelaren voor Palestina in Beiroet. Hierbij waren alle GKCF-kinderen aanwezig uit de diverse kampen uit heel Libanon, waar ook Anni Kanafani een toespraak heeft gehouden ter ere van haar overleden man en nichtje. Voor de gehele tekst van de toespraak verwijzen wij u graag naar de speech (PDF) onder de foto’s.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Website:
www.kanafani.dk

Unite Lebanon Youth Project

ULYP is een non-profit organisatie, opgericht in 2010. Zij bevorderen onder jongeren in Libanon respect en bewustwording door middel van het aanbieden van gezamenlijke educatieve, artistieke en sportieve programma’s.

De deuren van ULYP staan open voor alle kansarme kinderen wonend in Libanon ongeacht ras, godsdienst, geslacht of nationaliteit.

Daarnaast biedt ULYP studiebeurzen aan voor Palestijnse studenten die zelf hun universiteit niet kunnen betalen. ULYP werkt hiervoor samen met de beste universiteiten van Libanon en de rest van de wereld.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websitewww.unitelebanonyouth.org

  Social Support Society

  SSS is opgericht in 2006 als een non-profit organisatie. Op basis van een onderzoek gehouden in een aantal Palestijnse kampen in Libanon werd de conclusie getrokken dat de ouderen een van de meest gemarginaliseerde groepen zijn met nauwelijks enige vorm van dienstverlening.

  Deze mensen leven in zeer moeilijke omstandigheden, zijn alleen of worden verwaarloosd of zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen.

  Op basis van deze studie is er in 2006 een centrum voor ouderen opgericht, genaamd Active Ageing House. Dit centrum is gelegen in een van de kampen in Libanon. Mensen krijgen daar de gelegenheid vormen van dagbesteding uit te oefenen, daarbij kun je denken aan naai- en verstelwerk, maken van verfraaiingen voor de verschillende activiteiten: handarbeid en andere kunstzinnige uitingen zingeven aan de dag. Er zijn veel ouderen, met name vrouwen die gebruik maken van deze mogelijkheden.

  In 2008 heeft de Social Support Society een vergelijkbaar huis opgericht  in een andere omgeving, dit kamp wordt ook wel “The Green Land Project” genoemd. Naast het aanbieden van de reeds genoemde dagbesteding zoals bij het eerste centrum, is het doel hier om voornamelijk de ouderen actief en druk bezig te houden door ze te betrekken bij traditionele Palestijnse agrarische activiteiten zoals planten, irrigatie, oogsten en samenstellen van gewassen.

  In 2019 is er een nieuwe locatie geopend in Beirut, mede gesubsidieerd door de Stichting Beit Jiddi, zie ook “projecten”. De organisatie SSSAAH staat onder leiding van, en wordt begeleid door de onderstaande 3 vrouwen:

  Sahar Serhan

  Melek El Nimer

  Zeinab Madhoun


  Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.thesocialsupportsociety.org