De Stichting Beit Jiddi is opgericht op 27 augustus 2009 om de Palestijnse jongeren initiatieven in Libanon te ondersteunen.
Met private middelen wordt de Stichting ondersteund in hun werkzaamheden. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst sinds 30 november 2009.

Beit Jiddi is Arabisch voor het huis van mijn grootvader. De naam is van grote symbolische waarde voor de Palestijnen. In het huis van de grootouders komt de hele familie zo vaak mogelijk samen. Bovendien stond het huis van de huidige Palestijnse grootouders in Palestina, het huidige Israël.

Veel grootouders dragen de sleutels van hun verloren huizen nog steeds bij zich. De woorden Beit Jiddi roepen gevoelens op van saamhorigheid, eenheid, tradities, herinneringen aan betere tijden, warmte en hoop. Gevoelens die Stichting Beit Jiddi met haar daden wil uitdragen en versterken.

Missie & Visie

Beit Jiddi wil de randvoorwaarden bieden voor het ontwikkelen van de talenten van jonge, zelfbewuste Palestijnen, o.a. door toegang tot educatie, mogelijkheden tot zelfontwikkeling en werkgelegenheid. Zodat zij, ook in tijden van tegenspoed, toch een positieve vorm kunnen geven aan hun toekomst.

Daarbij wil zij ook zorg dragen voor de ouderen Palestijnen, die vaak alleen en/of verwaarloosd zijn en niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Daarnaast hebben zij veelal geen sociale contacten en voelen ze zich alleen. Door de aangeboden dagbesteding ontmoeten ze anderen met wie ze herinneringen aan Palestina kunnen delen. Verder zijn er diverse activiteiten, zoals computerles, samen koken en voorlichting over hun gezondheid.

Doel

Beit Jiddi richt zich op dit moment voornamelijk op projecten in Libanon die aansluiten bij de missie en visie. Deze projecten worden uitgevoerd door Libanese organisaties, dan wel in Libanon gevestigde organisaties.