Projecten & Werkwijzen

Beit Jiddi richt zich op jeugd van 0 tot 25 jaar, het moment van afstuderen op de universiteit, en ouderenzorg. Daarbij ondersteunen wij de volgende projecten:

Kindergarten

Als eerste richten wij ons op de kinderen in de peuter- en kleuter leeftijd, van 3 – 6 jaar, in de kindergartens, in en rondom de Palestijnse vluchtelingen kampen, met name in Libanon.

Naast de 6 kindergartens, heeft de Stichting GKCF ook nog 2 habilitatie centers en 4 bibliotheken, waar kinderen in de leeftijd van 3 – 14 worden opgevangen en begeleid.

We ondersteunen hierbij programma’s die verschillende vormen kennen zoals tekenvaardigheid, lezen, dans en muziek, spel en sport. Deze programma’s worden uitgevoerd door de Stichting Ghassan Kanafani Cultural Foundation  (GKCF).

  Share

  Het tweede project is met name gericht op Palestijnse jongeren in de leeftijd van 8 – 15 jaar, in en rondom de Palestijnse vluchtelingen kampen in Beirut.

  Het project genoemd “Share Program” is een afkorting van “Spread Hope And Reinforce English”. Deze kinderen krijgen spelenderwijs  extra ondersteuning in de Engelse taal en algemene maatschappelijk ontwikkeling zodat ze betere kansen hebben om kandidaat te worden voor Universitaire opleidingen. Daarbij brengen zij een aantal keer per jaar een bezoek aan de ULYP campus “Dibbiyeh”.

  Op deze mooie locatie in het buitengebied, kunnen de kinderen genieten van de natuur, groenwerk werkzaamheden verrichten in de eigen moestuin, het verzorgen van dieren op de een kinderboerderij en de mogelijkheden tot het ontwikkelen van handvaardigheid en het volgen van ICT programma’s.

  Daarbij hebben ze diverse sportfaciliteiten ten tot hun beschikking, zodat een atletiekbaan, zwembad en basket en voetbalveld. Ook bestaat er de mogelijkheid om te logeren in groepsverband en daarbij te slapen in een eigen bed. Dit project wordt uitgevoerd door de organisatie Unite Lebanon Youth Project (ULYP).

   Bridge

   Het derde project is het Studentenproject, of te wel het BRIDGE programma. Ook dit project wordt uitgevoerd door de organisatie Unite Lebanon Youth Project (ULYP).
   Het project biedt kansarme Palestijnse studenten, woonachtig in Libanon, begeleiding en studiebeurzen voor hoger onderwijs en studiefondsen, waardoor ze betere kansen kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.

    Hieronder ziet u twee filmpjes vanuit het Bridge project:

    Active Ageing House, Pre- & postnale zorg, Fysiotherapie

    Ons laatste project richt zich op de Palestijnse ouderen, en het (on)geboren kind en mensen die fysiotherapie nodig hebben. Dit alles vindt plaats in het Active Ageing House Shatila.

    Active Ageing House
    Op basis van een onderzoek gehouden in een aantal Palestijnse kampen in Libanon werd de conclusie getrokken dat de ouderen een van de meest gemarginaliseerde groepen zijn met nauwelijks enige vorm van dienstverlening.
    Deze mensen leven in zeer moeilijke omstandigheden, zijn alleen, worden verwaarloosd of zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen. Op basis van deze studie is er een centrum voor ouderen opgericht, genaamd Active Ageing House, gevestigd in een gerenoveerd gebouw in het camp Shatila. In dit centrum krijgen de mensen de gelegenheid om veel vormen van dagbesteding uit te oefenen.

    Pre- en postnale zorg
    Er is een groot gebrek aan kennis bij nieuwe moeders. De Social Support Society heeft een nieuw programma gelanceerd voor pre- en postnatale zorg, gericht op het helpen van zwangere vrouwen met fysieke uitdagingen door middel van sportieve inspanningen en nazorg. Het omvat ook cursussen over vrouwelijke hygiëne, borstvoeding, babyverzorging en gezonde voeding, evenals consultaties door gynaecoloog Dr. Ikhlas Moustapha. Deze programma’s zijn succesvol gebleken in het helpen van zwangere vrouwen om zich voor te bereiden op het geluk van henzelf en van hun kinderen.

    Fysiotherapie

    Naast de ruimte (etage) waar de ouderen verblijven is er ook een fysiotherapie- en een educatiecentrum gevestigd, waar onder andere ook het project SHARE van ULYP gebruik van maakt.

    Het bestuur van de Stichting Beit Jiddi is nog steeds zeer onder de indruk van deze locatie. Nu in 2024, 5 jaar na de opening maken er al meer dan 200 mensen dagelijkse gebruik van deze  “multiculturele” voorzieningen.

    Deze projecten worden uitgevoerd door de organisatie Social Support Society (SSS) Active Ageing House.